* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
18. máj 2017
Toshiba Europe GmbH

Zraniteľnosť firmvéru Intel


Spoločnosť Intel Corporation („Intel“) informovala o zraniteľnosti umožňujúcej eskaláciu privilégií vo funkcii vzdialenej správy, ktorú poskytujú niektoré produkty spoločnosti Intel vrátane firmvéru Intel® Active Management Technology. Pripravuje sa aktualizácia firmvéru pre produkty Toshiba. Kým nebude aktualizácia firmvéru k dispozícii, zákazníkom so zasiahnutým produktom sa odporúča túto funkciu vypnúť (pozrite bod 3. Odporúčania ).

1. Bezpečnostné informácie spoločnosti Intel o zraniteľnosti

Spoločnosť Intel zverejnila bezpečnostné informácie o zraniteľnosti, ktorá umožňuje eskaláciu privilégií vo firmvéri Intel® Active Management Technology, Intel® Standard Manageability a Intel® Small Business Technology (*). Táto zraniteľnosť môže umožniť útočníkovi bez privilégií prevziať kontrolu nad funkciami správy, ktoré tieto produkty poskytujú.

Podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Intel:

https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

(*) V produktoch Toshiba je zabudovaný len firmvér Intel® Active Management Technology.

2. Zasiahnuté produkty

Všetky produkty Toshiba uvedené na trh od roku 2010, ktorých súčasťou je Intel® vPro™ CPU.

Pozrite si zoznam produktov, aby ste zistili, či máte produkt, ktorý je zasiahnutý. V prípade pochybností môžete použiť nástroj od spoločnosti Intel, ktorý umožňuje skontrolovať, či máte zasiahnutý produkt: https://downloadcenter.intel.com/download/26755

3. Odporúčania

Aktualizácia firmvéru pre produkty Toshiba bude k dispozícii koncom mája 2017. Spoločnosť Toshiba bude na tejto webovej stránke publikovať informácie s podrobným harmonogramom.

http://go.toshiba.com/intelsecuritynotice

Aby sa zmiernilo riziko, že útočník bez privilégií zasiahne vašu sieť, spoločnosť Toshiba zákazníkom odporúča vypnúť firmvér Intel® Active Management Technology podľa podrobného postupu, ktorý je uvedený nasledujúcej webovej stránke:

https://downloadcenter.intel.com/download/26754


  • Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
  • „Intel“ je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA a v ďalších krajinách.
  • Ostatné názvy a značky môžu byť vlastníctvom iných spoločností.